Ποιοι Είμαστε

H OBS Technologies είναι μια εταιρεία που ασχολείται με το Web Design και Development, το Internet Marketing, το Custom Development με βάση τις ανάγκες των πελατών της και την δημιουργία εφαρμογών για smartphones και tablets. Η δημιουργική της πορεία ξεκινάει από το 2005. Η ομάδα μας απαρτίζεται από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα άτομα που είναι ικανά να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Στόχος Μας

Στόχος μας αποτελεί η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πληροφορικής που θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να αποκτήσουν μια ξεχωριστή και δυναμική παρουσία στο Διαδίκτυο.

Συνεργατες

<a href="http://bidyourfans.com/" target="_blank" style="color:#2997AB;">BidYourFans</a>

BidYourFans

Social Media Marketing
<a href="http://www.inetwalk.com/el/" target="_blank" style="color:#2997AB;">iNetWalk</a>

iNetWalk

Διεθνείς & Τοπικές Κλήσεις Χαμηλού Κόστους μέσω Διαδικτύου