Σχεδιασμός Γραφικών

  • Εταιρική ταυτότητα ( Εύρεση εταιρικού ονόματος, Σχεδιασμός logo, Σχεδιασμός BC)
  • Σχεδιασμός φυλλαδίων
  • Σχεδιασμός banners (online και οffline)

Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας

Η εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα της εταιρείας σας. Αν τα στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας μιας επιχείρησης είναι αναγνωρίσιμα προδιαγράφουν μια καλή κι επιτυχημένη πορεία στην αγορά. Τα σχήματα, τα χρώματα και η γραμματοσειρά της εταιρικής ταυτότητας δείχνουν αμέσως το ύφος της εταιρείας, τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της. Βασικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας είναι το λογότυπο (logo), η επαγγελματική κάρτα (business card), το επιστολόχαρτο και ο φάκελος. Συμπληρώνονται από τα έντυπα συναλλαγών της εταιρείας, και άλλα δευτερεύοντα όπως είναι τα μπλοκ σημειώσεων, τα folders, τα εξώφυλλα για CD κλπ. Στην OBS Technologies σχεδιάζουμε εύστοχα την εταιρική σας ταυτότητα, με φαντασία, αξιοπιστία και ποιότητα.

Σχεδιασμός λογότυπου

Το λογότυπο, είναι η καρδιά της εταιρικής ταυτότητας. Σκοπός του λογοτύπου είναι να δημιουργήσει μια εικόνα αναγνωρίσιμη από τον καταναλωτή ή τον υποψήφιο πελάτη και ταυτόχρονα να μεταδώσει στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης και των προϊόντων της. Χρειάζεται μεγάλη έρευνα πριν την κατάληξη του λογοτύπου της κάθε εταιρίας. Ξεκινάμε με έρευνα με τη συμπλήρωση από εσάς του ερωτηματολογίου μας προκειμένου να δούμε τις προτιμήσεις σας, συνεχίζουμε με προσχέδια, συνδυάζουμε χρώματα και γραμματοσειρές, ρωτάμε τη γνώμη σας, επανασχεδιάζουμε διαφορετικές εκδόσεις και μετά παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας στον πελάτη. Δίνουμε στο λογότυπο χρόνο πριν το επιλέξουμε και το ελέγχουμε από πολλές πλευρές.

Γραφικά για flyers & αφίσες

Τα απλά επιχειρησιακά έντυπα (flyers) τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις ως μέσα προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Τα flyers φτάνουν παντού και διαχέουν με επιτυχία την πληροφορία τους, ενώ το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι βρίσκονται παντού και δημιουργούν έτσι υποψήφιους πελάτες. Αρκεί το μήνυμά τους να είναι σαφές και ξεκάθαρο και να πλαισιώνεται με τη δυναμική της εικόνας. Συνήθως ο σχεδιασμός τους συνοδεύεται από την ανάλογη αφίσα. Στην OBS Technologies σχεδιάζουμε τα flyers και τις αφίσες των πελατών μας εύστοχα και πρωτότυπα.