Σχεδιασμός Γραφικών

  • Εταιρική ταυτότητα ( Εύρεση εταιρικού ονόματος, Σχεδιασμός logo, Σχεδιασμός BC)
  • Σχεδιασμός φυλλαδίων
  • Σχεδιασμός banners (online και οffline)